Om Royal Purple

Royal Purple startet i 1986, når John Williams ble kalt inn som konsulent angående kroniske problemer med sviktende lagre på store skruekompressorer, som ble brukt i forbindelse med oljeproduksjon.

På den tiden var Williams egentlig offisielt pensjonert etter 40 år i olje- og smørebransjen. Han innså fort att kundens problem var forårsaket av at kompressorene kjørtes langt over deres nominelle kapasitet, og derfor ble lagrene overbelastet. Williams anstrengelser med å løse problemet ledet til utviklingen av en smøreolje, hvis like aldri før har blitt lagd.

 

 

HVORFOR ROYAL PURPLE?

Royal Purple anstrenger seg for å lage smøremidler som gir den aller beste beskyttelse i forhold til alle andre smøremidler tilgjengelig i dag. Fordi Royal Purple fokuserer hele sin energi på å skape høyteknologiske produkter, så kommer de opp med løsninger som ikke bare er fantastiske i laboratoriet, men også i det virkelig liv, i ditt utstyr

Myten

Mange ser på smøremidler som en forbruksartikkel hvor prisen er bestemmende på hva en kjøper. Det er derfor at smøreoljefirmaer som ønsker større markedsandeler er  motivert til å holde produksjonskost-nadene så lave som mulig og på den måten ha lave priser. De er derfor lite innstilt på å gjøre slutt på myten. Det ville bety at de måtte forbedre sine produkter, og på den måten øke sine kostnader og miste sine markedsandeler.

Royal Purple, imidlertid er klar over at smøremidler ikke er et nødvendig onde, men at maskiners og utstyrs brukstid, vedlikehold og energiforbruk er avhengig av gode smøre produkter. Som et eksempel: Av alle lagre som havarerer, så skyldes 54 % dårlige smøre  forhold.

Hva er hemmeligheten?

Hemmeligheten til Royal Purples evne til å slå ut andre ledene smøreprodukter både syntetiske og mineralske er Synerlec®, hjørnesteinen til hele familien av Royal Purples produktlinje. Synerlec® er Royal Purples unike sammensetning av høyteknologiske tilsetningsmidler, som gir styrke til oljefilmen og gir oljen de gode og unike egenskaper.

 

OLJENS EGENSKAPER

Synerlec® teknologien er grunnsteinen i Royal Purple’s syntetiske smøremiddel. Synerlec® teknologien har demonstrert sin kvalitet, både innen industri og racing, da den får maskiner til å gå mjukere, kjøligere, stillere, lengre og mer effektivt. Synerlec® teknologien gjør at både oljen og utstyret holder mange ganger lengre enn med annen god olje.

For å produsere den beste tenkbare oljen, så kombinerer Royal Purple høykvalitets syntetiske baseoljer med deres Synerlec® egenskapsforbedrende tilsetning. Resultatet er pålitelig, det gir alltid oljer som innehar alle de egenskaper som kreves for å oppnå maksimal brukstid og effekt.

Lengre brukstid på oljen

Royal Purple oljer med Synerlec® teknologien varer mange ganger lengre enn andre mineral- og syntetiske oljer. Synerlec® teknologien beskytter oljen fra oksidering, noe som ellers kan få oljen til å brytes ned, fortykkes og produsere etsende syrer, slam eller koks. Denne beskyttelsen reduserer mengden av olje som forbrukes og kastes. Utstyret holdes også renere og varer lengre.

Sterkere oljefilm

Synerlec® teknologien lager en glatt, supersterk, syntetisk film på metallflater, noe som vil beskytte lagerflater langt over det som er normalt hos vanlige oljer. Royal Purple oljene tåler opp till 400 % høyere belastning enn andre mineral- eller syntetiske oljer. Denne ekstraordinære oljefilmstyrke gir en ekstra beskyttelse for lagre som er utsatte for mekaniske påkjenninger, slike som akselvibrasjon, ubalanse, vann forurensninger eller for høy oljetemperatur, noe som tynner ut oljen.

Mindre vibrasjoner

Royal Purple oljer med Synerlec® teknologien “mikropolerer” friksjonsflatene. Jevnere lagerflater forbedrer oljefilmens tykkelse og fremmer en mer fullstendig elasto – hydrodynamiske arbeidsforhold, noe som senker vibrasjonene i lagrene og arbeidstemperaturen, noe som forlenger lagrenes brukstid kraftig. Lagre som vanligvis kunne havarere på grunn av utilstrekkelig oljefilm, kan holde i flere år om de smøres med Royal Purple oljer med Synerlec® teknologien. Les test

Skiller vann hurtig ut fra oljen

Vann i oljen er rene døden for lagre og friksjonsflater. Mange oljer lager hvitaktig olje/vann emulsjon som forkorter holdbarheten på både oljen og lagrene kraftig. Royal Purple’s syntetiske smøremidler separerer vannet raskt og fullstendig, slik at en lett kan drenere vannet fra bunnen av beholderen eller oljesumpen. Synerlec® teknologien lager ett sterkt jonisk bånd med metalliske flater, slik at fukt blir effektivt fortrengt fra lagerflatene. På den måten reduseres muligheten av lagerskader forårsaket av fuktpartiklar.

Energibesparende

Energikostnadene er den absolutte største utgiften ved bruk av roterende maskiner. Vanligvis så er energikostnadene 20-25 ganger høyre enn vedlikeholdsutgiftene. Derfor kan en energibesparing på bare 0,1 % betale 100 % av smøreoljeutgiftene. Royal Purple oljer med Synerlec® teknologien har en ekstrem lav friksjonskoefficient, noe som viser hvorfor de er så energibesparende, sammenlignet med vanlige oljer. Royal Purple gir oftest fra 1 till 3 prosents (eller høyere) energibesparelser, hos roterende maskiner. Disse besparelser overskrider den totala oljekostnaden innen noen få måneder, så det som først var en oljeutgift, blir raskt en sparegris.

Meget høy korrosjonsbeskyttelse

Royal Purple’s Synerlec® teknologien lager ett jonisk bånd med de metalliske overflater, som fortrenger korrosjons frembringene fukt. Denne sterke filmen beskytter, så vel under drift, som under stillstand. Samme film gir også umiddelbar smørning under oppstart før det normale oljetrykket bygges opp.

Ekstrem ren

De fleste oljer er ikke rene. Det er den skitne sannhet som oljeselskapene ikke vill snakke om. Ren olje er livsviktig for holdbarheten på maskindelene. Royal Purple er den eneste smøremiddelsfabrikant som rutinemessig leverer oljer med ISO4406 renhetsgrad 14/13/11, verifisert med laser partikkeltelling. Bare med en slik renhetsgrad kan forlenge livet på maskineriet med 300 – 700 %. Alle Royal Purple’s produkter leverers i plastbeholdere, Også i 207 liters fat. Det gjøre for å ivareta renheten på produktet

Effektiv rengjører

Royal Purple’s syntetiske smøremidler har en naturlig syntetisk fordel, da syntetiske smøreoljer rengjør skittent utstyr bedre og også holder det renere. Rent utstyr fungerer bedre, på samme måten som nytt utstyr. Meget viktig på hydrauliske ventilløftere.

Snill mot pakningene

Royal Purple’s smøremidler er utmerket kompatibel med pakninger og kan brukes overalt der tradisjonelle mineraloljer anvendes. Den mykgjør og gjør pakninger mer fleksible, noe som ofte stopper opp svetting eller små lekkasjer.

Blandbare med andre oljer

Royal Purple’s smøremidler er kompatible med, og kan blandes med alle andre mineraloljer og de fleste syntetiske oljer (Ikke kompatibel med syntetisk glykol eller silikon).

Miljøvennlig

Alle Royal Purple’s smøremidler er oppbygde av komponenter som er TSCA listet og oppfyller EPA-, RCRA- og OSHA- krav. Noen produkter er dessuten biologisk nedbrytbare. Royal Purple hjelper også til å bevare miljøet ved å forlenge intervallet mellom oljebytte, På den måten blir det mindre spilloljeavfall, og setter ned energiforbruket på maskinene de smører.