Bygg

SYSTEMER OG PRODUKTER FOR GIPSLOGISTIKK I VERDENSKLASSE

Her finner du produkter og systemer som letter arbeidet ditt innen bygg for gips, betong og glass.
Starke Arvid produserer intelligent utstyr og tilbyr smarte løsninger for materialhåndtering som gjør hverdagsoppgavene dine smidigere, tryggere og mer kostnadseffektive.
Produktene er smarte i seg selv, men de fungerer enda bedre når de får jobbe i et system.