Kjøps/-leveringsbetingelser

Betaling og retur av varer hos Anvema AS

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere. Kundens ordrebekreftelse/bestilling gjelder som salgs/avtaledokument fra Anvema AS.

Betingelser her gjelder kun for salg i fastlandet Norge. Evt. fraktomkostninger til andre steder må avtales pr. mail eller telefon med Anvema AS.

Salg til forbrukere er blant annet regulert til den Norske forbrukerkjøpsloven og den Norske angrerettsloven.
Salg til næring er regulert til Kjøpsloven.


Bestilling
Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-post med all informasjon. I tillegg mottar du en e-post/sms når varen sendes fra oss slik at den kan spores hos våre transportører. 

Dine angre- og returrettigheter
Her gjelder Norsk-Forbrukerkjøpslov – 14 dager angrerett/returrett for privatpersoner. Kunden må selv betale kostnader for frakt tilbake til oss, og det forbeholder at varen er ubrukt. 
Ta kontakt med oss for angrerett-skjema. Firmakunder / næringsdrivende har ikke angrerett ihht Kjøpsloven. 

Reklamasjon
Reklamerer ikke kunden innen ett år etter den dag han overtok tingen, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Mot privatkunder gjelder forbrukerkjøpsloven.
Ved reklamasjon på en vare må du som kunde sende oss en skriftelig klage salg@anvema.no med beskrivelse av feilen på ditt produkt. Legg ved bilder om mulig, og ditt ordrenummer som kan hjelpe oss i å avklare reklamasjonssaken raskere. Behandlingstid på en reklamasjonssak kan være fra 2-5 virkerdager da vi i de fleste tilfeller må ta kontakt med vår leverandør på produktet.

Pakker som ikke blir hentet ut på postkontor
Varer/pakker som blir sendt i posten/postoppkrav og som ikke blir hentet ut av kunde innen fristen til Posten på 7/14 dager fra pakken ankommer, forbeholder Anvema AS seg retten til å fakturere kunden for de kostnader vi har hatt for utlegg av frakt og returfrakt eller andre kostnader rundt sendingen av varen/varene som ikke er hentet ut på postkontoret hvor angrerettsmuligheten ikke er benyttet i henhold til Norsk Kjøpslov.

Varer som sendes uten forhåndsbetaling etter avtale med kunde (faktura / kreditt)
Anvema AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er fullt betalt jfr. Panteloven 3-14 og 3-22.
Varer som sendes til kunde etter avtale uten forhåndsbetaling anser Anvema AS som eiendeler av Anvema AS inntil faktura/fakturaer er betalt. Dersom faktura/fakturaer ikke blir betalt innen betalingsfristen på 14 dager forbeholder vi oss retten til å ordne henting av varen/varene uten forvarsel til kunden da vi ser på varene som våre eiendeler. Vi forbeholder oss også da retten til å fakturere kunden for alle utlegg/kostnader rundt hentingen av varen/varene.  

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for alminnelig domstolsbehandling, med selgerens forretningssted som verneting.

Forsendelser til Svalbard
Sendinger til Svalbard må håndteres manuelt med en av våre kundebehandlere for å få korrekt fraktpris. Du som kunde må dermed kontakte vår kundeservice for å få hjelp med forsendelser til Svalbard. 
Dersom det legges inn en ordre i vår nettbutikk med forsendelse til Svalbard som ikke er avtalt med oss vil vi ta på oss retten til å annullere ordren uten at ytterligere informasjon gis til kunden. 

Skader under transport
Dersom varen din er skadet under transport ved mottakelse må du melde inn skaden til oss senest 2 virkedager etter pakken er hentet på postkontor eller mottatt på hjemmeadresse. Dette er viktig for at vi skal kunne hjelpe deg å klage til transportør samt få erstattet skadene som har oppstått. Desto lengre tid det tar før en skade blir innmeldt, desto svakere sak får du/vi mot transportselskapet. Vi ber deg derfor ta umiddelbar kontakt med oss samt oversende bilder av skadene som har oppstått til salg@anvema.no 

Dieseltanker
Dieseltanker som må returneres til oss som følge av reparasjon/garanti/vedlikehold/service må tømmes helt for innhold. Dette som følge av at våre transportører ikke transporterer drivstoff grunnet eksplosjonsfare og brann. 

For spørsmål rundt våre rutiner angående betaling, retur eller forsendelser, kontakt oss på telefon eller mail.  
Tlf:   46 79 79 20
Mail: salg@anvema.no